​Výpis technických údajů (schválení typu) k individuálnímu dovozu

​Pro vyplnění TP nebo dohledání schválení typu v členské zemi EU pro individuální dovoz nákladního vozidla Iveco z členské země EU žádejte prostřednictvím standardizovaného formuláře Výpis TÚ k stažení zde.

Vyplněnou žádost doručte vašemu nejbližšímu autorizovanému dealerovi, viz Dealer Locator. Po zaplacení manipulačního polatku 5000 Kč u dealera bude žádost poslána k schválení importérovi. Vyřízení mailem a poštou do 3 týdnů přímo na žadatele. Informace u dealera na základě přiděleného čísla žádosti.