​Povolení k technické nebo formální přestavbě vozidla registrovaného v ČR

​Povolení lze vydat na vozidlo za podmínky splnění pravidel podrobně popsaných v příručce pro nástavbáře pro příslušnou výrobní řadu a za předpokladu, že montáž nové nástavby provede nástavbář, který má autorizaci od MD.

Respektování technických a legislativních limitů a záruka za spjojení náastavby s podvozkem je zodpovědností nástavbáře. Některé nástavby nelze na současný podvozek umístit, nutnost prodlužovat rozvor vozidla je nutno v žádosti zmínit. Furgony Daily nelze přestavovat na nástavby valníkového typu nebo typu samostatné skříně. Žádost o povolení k přestavbě stáhněte zde. Úplně vyplněnou žádost doručte vašemu nejbližšímu autorizovanému dealerovi, viz Dealer Locator. Po zaplacení manipulačního polatku 5000 Kč u dealera bude žádost poslána k schválení importérovi. Vyřízení mailem a poštou do 3 týdnů přímo na žadatele. Informace u dealera na základě přiděleného čísla žádosti.