​Povolení k montáži tažného zařízení na vozidlo registrované v ČR

​Tažné zařízení musí respektovat specifikaci uvedenou v základním technickém popisu modelu vozidla, podle kterého bylo vozidlo schváleno. Dále musí respektovat interní směrnice Iveco definující kombinaci modelu-motoru-převodovky-stálého převodu pro možnost instalace tažného zařízení.

Technická a legislativní hmotnost soupravy je definována v ZTP a platí pro nejvýkonnější převodovku v případě řady EuroCargo a Daily, u ostatních řad pro všechny převodovky kromě Allison. Podrobnou informaci vám sdělí obchodní oddělení vašeho nejbližšího dealera IVECO. Pro vzduchem ovládaný vlek je nutná pro některé modely úprava brzdového okruhu, v takovém případě použijte žádost povolení k přestavbě zde. Úplně vyplněnou žádost doručte vašemu nejbližšímu autorizovanému dealerovi, viz Dealer Locator. Po zaplacení manipulačního polatku 5000 Kč u dealera bude žádost poslána k schválení importérovi. Vyřízení mailem a poštou do 3 týdnů přímo na žadatele. Informace u dealera na základě přiděleného čísla žádosti.