​Povolení k dostavbě podvozku registrovaného v ČR

​Povolení není třeba vydávat pro standardní nástavby, které autorizuje obecně Příručka pro nástavbáře pro příslušnou výrobní řadu a které splňují svými parametry požadavky vyjádřené v této Příručce a za předpokladu, že montáž nástavby provede nástavbář, který má autorizaci od MD.

V případě vybočení z těchto limitů musí uživatel zaslat žádost povolení k dostavbě spolu s popisem nástavby v angličtině a technickou dokumentací od nástavbáře dostatečnou pro posouzení vlivu na podvozek. Úplně vyplněnou žádost doručte vašemu nejbližšímu autorizovanému dealerovi, viz Dealer Locator. Po zaplacení manipulačního polatku 5000 Kč u dealera bude žádost poslána k schválení importérovi. Vyřízení mailem a poštou do 3 týdnů přímo na žadatele. Informace u dealera na základě přiděleného čísla žádosti.