​Potvrzení účinku motorové brzdy pro ADR pro individuální dovoz nebo pro vozidla Euro1-Euro3

​Pro individuální dovoz nákladního vozidla Iveco z členské země EU nebo potvrzení pro staré vozidlo Euro1-Euro3 žádejte prostřednictvím standardizovaného formuláře Výpis TÚ k stažení zde.

Vyplněnou žádost doručte vašemu nejbližšímu autorizovanému dealerovi, viz Dealer Locator. Po zaplacení manipulačního polatku 5000 Kč u dealera bude žádost poslána k schválení importérovi/ továrně. Vyřízení mailem a poštou do 3 týdnů přímo na žadatele. Informace u dealera na základě přiděleného čísla žádosti. Potvrzení o provedení vozidla ADR pro starší vozidla nevydáváme.