Palivové filtry

PALIVOVÝ FILTR HRAJE KLÍČOVOU ROLI

S rostoucím výskytem systémů "common rail" * systémů, je nezbytná kvalita filtrace motorové nafty pro ochranu a výkon vstřikovacího systému.

Palivové filtry Iveco jsou určeny speciálně pro váš motor a zajištění čistého paliva, odstranění čtyři typy znečištění:

PROČ ZVOLIT IVECO ORIGINÁLNÍ FILTRY

ZÁSADNÍ VLASTNOSTI FILTRŮ
Iveco originální palivové filtry se mohou pochlubit třemi doplňujícími vlastnostmi:

FILTERAČNÍ MATERIÁL: ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE VLOŽKY
Aby bylo zajištěné plné využití těchto 3 vlastností, je zásadní kvalita filtrační vložky.
Společnost Iveco využívá vícevrství filtrační materiál, který zachytí většinu částic všech velikostí.

DOPORUČENÍ PRO INTERVALY ÚDRŽBY
doporučujeme měnit filtr společně s předřadným filtrem jednou za rok*.

OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ
✓Pokud není filtr zabalen, uložte ho vzhůru nohama, aby se zabránilo nahromadění ve filtru
✓Namontujte vždy pouze rukou
✓Pro usnadnění montáže lehce namažte olejem

*Dodržujte životnost, postupujte podle příručky údržby vozidla nebo brožury pro filtr.