MOTORY S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

STRALIS nabízí širokou a vyváženou řadu motorů, které jsou vhodné pro přepravy vozidly kategorie 18 t a výše, jsou vybaveny komponenty podle přepravních úkolů tak, aby bylo dosaženo efektivního využití paliva.
Řada obsahuje 3 zdvihové objemy a 9 výkonů od 310 do 570 hp s vynikajícími litrovými výkony a měrným kroutícím momentem.
To nabízí zákazníkům možnost „downsizingu“:
• nabízíme 11 l motory tam, kde většina konkurence nabízí pouze 13 l verze
• a náš poměr zadní nápravy 2:47 umožňuje nejlepší spotřebu těsně nad 1100 otáčkami na dálkových trasách

Náš závazek k udržitelnosti dopravy nás vedl k dalšímu zlepšení účinnosti hnacích jednotek, tím u některých došlo ke zvýšení parametrů:
maximální točivý moment u motoru CURSOR 11 (+100 Nm u verze se 420 hp, a +50 Nm u 480 hp)
a maximální výkon u motoru CURSOR 13 (nyní nabízen ve verzi s 510 a 570 hp). 

SMART EGR: VYŠŠÍ ÚČINNOST SPALOVÁNÍ

Optimalizované načasování vstřikování zvyšuje účinnost spalování. Tvorba NOx je snížena díky lehké recirkulaci výfukových spalin při specifických zatíženích motoru.
Smart EGR je prostředek hospodárnosti paliva, ne zařízení ke kontrole emisí: snižuje spotřebu na dlouhých tratích, přičemž zachovává veškeré výhody HI-SCR systému.

SMART KOMPONENTY MOTORU

Smart komponenty předcházejí ztrátám energie, když nejsou potřeba:
• jednotka výroby stlačeného vzduchu
• rekuperační alternátor a inteligentní monitorování baterie
• čerpadlo posilovače řízení s variabilním průtokem. 

ANTI IDLING

Tato nová funkce předchází zbytečně dlouhé době volnoběhu při parkování. Systém vypne motor automaticky po přednastavené době, když nastanou dané podmínky.

SNÍŽENÍ TŘENÍ

Mnohé komponenty byly překonstruovány, aby se snížilo tření v motoru: došlo k přepracování pístů a jsou použity nové pístní kroužky s nižším tangenciálním zatížením.
Došlo ke zlepšení termoregulace oleje, aby se předcházelo přehřívání a zbytečné spotřebě energie.

Brožury