​Nový Trakker - Transport betonu

Speciální úpravy pro stavební průmysl


Nový Trakker je ideálním vozem pro speciální úpravy nutné pro stavební průmysl: míchačka betonové směsi, čerpadla betonové směsi, čerpací nákladní auta, dopravování betonu, přenosná čerpadla, rozprašovače

betonu a speciální výložníky.

Silné stránky vozů Trakker v této oblasti jsou následující:

odběry síly motorové nebo Multipower pro výkon točivého momentu 600 až 900 Nm v závislosti na objemu bubnu míchačky betonu a typu použité betonové směsi (předmísená nebo umíchaná na voze); 

o možnost provozu až 3 odběrů síly zároveň pro komplexní systémy jako míchací čerpadla nebo čerpadla betonové směsi; 

zkrácený zadní převis pro minimalizaci úprav ze strany karosáře a doby převodu;

o úprava upevňovacích desek připravených na rámu;

svislý tlumič;

Objevte více
Brožury

Najít smluvního prodejce

Alt