GARANCE PROVOZUSCHOPNOSTI

IVECO GARANTUJE PROVOZUSCHOPNOST
VOZIDEL

Jako garanci spolehlivosti produktu a výjimečnosti servisní sítě nabízí IVECO zcela novou službu – GARANCI PROVOZUSCHOPNOSTI.
Pokud by se měl STRALIS s GARANCÍ PROVOZUSCHOPNOSTI stát nepojízdným z technických důvodů, bude opraven během 24 hodin od přistavení do IVECO TRUCK STATION (časy jsou definovány ZÁKAZNICKÝM CENTREM IVECO). 

Pokud to není možné, IVECO poskytne zákazníkovi:
• náhradní nákladní vůz (pokud bude k dispozici)
• nebo denní kompenzaci za každých 24 hodin odstávky v servisu (*).
GARANCE PROVOZUSCHOPNOSTI je zahrnuta ve standardu u NOVÉHO STRALISU XP a je součástí kontraktů ELEMENTS 3XL / 2XL (**).


IVECO TRUCK STATION: PARTNER NAPŘÍČ
EVROPOU

Řídit STRALIS znamená nikdy nebýt sám: Zákazníci se mohou spolehnout na centra IVECO TRUCK STATION, umístěných na všech hlavních evropských cestách.
TRUCK STATION zajišťují širokou řadu údržbových a asistenčních služeb – včetně rychlé opravy s IVECO originálními díly, servisem návěsů, pneuservisem, servisem nástaveb, tankování AdBlue® a myčkou nákladních vozů (***).
Přístup k nejbližší TRUCK STATION může být zarezervován přes aplikaci pro chytré telefony, telematiku nebo telefon u NON STOP 24/7 ASISTENČNÍHO ZÁKAZNICKÉHO CENTRA.
TRUCK STATION splňují striktní kritéria pro certifikaci a ručí za prvotřídní servis založený na zkušenostech a orientaci na potřeby zákazníků: jejich cílem je snížit prostoje a zvýšit produktivitu nákladního vozu tím, že vyřeší problém nejlepší, nejrychlejší a nejprofesionálnější cestou.

(*) až 4 dny (**) až 4 roky (***)Ověřte si dostupné služby ve vašem Truck Station

Brožury