Úroveň Blue&Me™ Fleet Advanced slouží k usnadnění každodenní správy vozového parku. Kromě funkcí uvedených u Blue&Me™ Fleet Standard, nabízí Blue&Me™ Fleet Advanced následující funkce:
  • Sledování a vyhledávání pro určení polohy vozidla ve skutečném čase
  • Správa pracovní doby řidiče sledující čas řízení, odpočinku a pracovního vytížení řidiče.
  • Správa identifikace jízdy, paliva a řidiče pro přenos důležitých informací o jízdě, řidiči a vozidle.
  • Integrace do zázemí střediska s cílem integrovat získané údaje do různých plánovacích logistických programů.
Blue&Me™ Fleet Advanced umožňuje trvale výhodnou interakci mezi přepravními společnostmi a jejich vozidly a představuje moderní, bezpečný a účinný způsob řízení vozového parku.