Telematická technologie nabízí nové způsoby zvýšení produktivity.
Mezi řidičem, vozidlem a kontrolním střediskem je dnes možná sofistikovaná interakce s následujícími cíli:
  • sledovat celý vozový park a řídit denní operace ve skutečném čase,
  • vést nepřetržitý záznam práce řidiče a hodin k odpočinku, aby nedocházelo k pokutám a aby se zvýšila celková dostupnost a účinnost vozového parku,
  • analyzovat chování řidiče a na základě získaných údajů navrhnout školení na míru,
  • zvýšit spokojenost zákazníka tím, že mu poskytuje rychlé a přesné informace o poloze vozidla a předpokládaném času příjezdu,
  • trvale sledovat spotřebu paliva podle vozidla nebo řidiče,
  • zamezit dlouhému papírování a zbytečným zastávkám vozidla za účelem stažení dat, uložení paměti tachometru a údajů řidiče tak, jak předepisuje zákon.
Iveco na bázi softwaru společnosti Qualcomm odpovídá na potřeby přepravního průmyslu systémem Blue&Me™ Fleet. Systém Blue&Me™ Fleet je dostupný ve 3 pracovních úrovních (Blue&Me™ Fleet Standard, Blue&Me™ Fleet Advanced a Blue&Me™ Fleet Professional) a poskytuje tak modulární a na míru šité řešení podle různých potřeb malých i velkých vozových parků.

Blue&Me™ Fleet je otevřený systém a je trvale zlepšován. Je schopen snížit celkovou spotřebu paliva vozového parku o 5 až 9 % v závislosti na typu přepravy, četnosti střídání řidičů a péči věnované vyhodnocování dat.