ACC (adaptivní tempomat) je inteligentní systém, který vám pomůže jet plynule zvolenou rychlostí a zároveň sleduje vzdálenost od vozidla před vámi.
Pokud se dostanete příliš blízko a nezachováte bezpečnou vzdálenost, systém automaticky aktivuje brzdění motorem a provozními brzdami až do vysoké decelerace 0.3 g, aktivuje retardér pokud je ve vozidle, a opticky a poté akusticky varuje řidiče při blížící se problémové situaci.

ACC dokáže zabránit 70 % nehod vznikajících na dálnicích.