Tiskové zprávy

Priority Iveco v priemyselnej politike
Německé sdružení automobilového průmyslu VDA uspořádalo začátkem července ve Frankfurtu mezinárodní seminář pro novináře, který tradičně organizuje pro novináře před nejvýznamnější evropskou výstavou užitkových vozidel IAA v Hanoveru ( tento rok bude od 23. do 30. září). Na setkání vystoupil také Sam Burman senior viceprezident společnosti Iveco pro platformy středních a těžkých nákladních vozidel s příspěvkem: „Nákladní vozidla budoucnosti ohleduplné k ovzduší“.

Hlavní téma, které prezentoval S. Burman na pracovním setkání, se týkalo nutnosti přijmout technické předpisy vycházející ze seriozních a vědeckých pokladů podpořených důkladným vyhodnocením jejich dopadu tak, aby nasměrovaly další vývoj silniční dopravy s ohledem na emise CO2.

Vyzval k jednotné evropské průmyslové politice, kde by měli prioritu aktivity v oblasti vývoje a výzkumu a byly centrálně financované – namísto individuálních iniciativ členských zemí, ve kterých mohou převládat národní zájmy vedoucí k deformování trhu. Další problematickou oblastí se jeví velmi pomalá obnova vozového parku, jenž má za následek neúměrné množství starých vozidel. Jejich provoz v porovnání s novými truckmi nepřináší společnosti mnoho pozitivního co se týká množství emisí ve výfukových plynech ani ve spotřebě paliva. Součástí průmyslové politiky by měly být stimuly – zase na evropské úrovni – které by zrychlily vstup inovativních technologií na trh.

Na závěr Sam Burman zdůraznil, že každá nová technologie pohonu pravděpodobně zvýší hmotnost naloženého vozidla oproti ekvivalentu s dieselovým motorem a mechanickou převodovkou. Tato skutečnost by mohla zmenšit její atraktivnost pro dopravce i přes evidentní ekologický přínos. Příklad, jak lze takový handicap kompenzovat v rámci předpisů, ukázaly francouzské státní orgány: Hmotnost trakčních baterií elektrických resp. hybridních vozidel a nádrží na zemní plyn se nezapočítává do celkové hmotnosti vozidla a další konkrétní překážka při rozhodování o nákupu ekologických vozidel je eliminovaná. Takovýmito vývojovými trendy v legislativě se v současnosti zabývají i kompetentní orgány v Itálii a Španělsku, ale proces by se měl rozběhnout v celé Evropě.

Iveco

Iveco vyvíjí, konstruuje a vyrábí lehké, středně těžké a těžké nákladní a užitkové vozidla, off-roudové nákladní automobily, městské i mezinárodní autobusy, dálkové autokary jako i speciální vozidla určená pro požární aplikace, nasazení v terénu a pro obranné účely.

Iveco zaměstnává více než 25.000 lidí v 24 výrobních závodech v 11 zemích světa, využívá excelentní technologie a řešení vyvinuté v 6 vývojových centrech. Mimo Evropu působí také v Číně, Rusku, Austrálii a Latinské Americe. Více než 5.000 servisních středisek ve více než 160 zemích garantuje technickou podporu kdekoliv na světě tam, kde jsou vozidla Iveco v provozu.