Tiskové zprávy

Nové Daily získalo ocenění v Německu a Španělsku
Pouze dva měsíce po své mezinárodní premiéře získalo nové Iveco Daily dvě významná ocenění: V Německu dostalo „Evropskou cenu za trvale udržitelný rozvoj v dopravě“ a ve Španělsku „Evropskou dopravní cenu“ (Premius Europa del Transporte) za inovace.Európska cena za trvalo udržateľný rozvoj

V Německu získalo cenu nové Daily Electric, které je výsledkem úsilí a investicí společnosti Iveco do oblasti vývoje a výzkumu. Nové Daily Electric představuje budoucnost přepravy v městských oblastech: Je klasifikované jako vozidlo s nulovými emisemi (ZEV, Zero-Emission Vehicle) a díky tomu není jeho pohyb po městě  omezený limity platnými pro vozidla se spalovacími motory a je ideálním řešením pro práci ve městě, například distribuci výrobků, kurýrní služby anebo veřejnou dopravu.
Společnost Iveco svoje první Daily poháněné elektřinou vyvinula v roce 1986. Řada se od té doby rozšířila a dnes zahrnuje i dodávky a městské autobusy. Spolehlivost nového Daily Electric dnes garantují vysokonapěťové elektronické systémy, síť CAN a baterie na bázi NaNiCl (sodík-nikel-chloridové). Elektřinou poháněné vozidlo bez emisí vzniklo, vyrábí se a prodává přímo ve společnosti Iveco.Porota evropské dopravní ceny Premios Europa del Transporte, kterou vyhlašuje odborný časopis „Transporte Profesional“ a španělská konfederace nákladní dopravy CETM, ocenila Iveco nejen za technologické inovace, představené v novém Daily s cílem zvýšit komfort jízdy, aktivní a pasivní bezpečnost vozidla, ale také za efektivnost provozu.
Cenu tento rok už po sedmé předávali asociacím, firmám, institucím, organizacím a jednotlivcům, jejichž práce a jednotlivé projekty přispěly k rozvoji nákladní dopravy ve Španělsku i v celé Evropě. Akce, která se konala v Madridě, se zúčastnilo více než 300 hostů ze všech oblastí dopravy a logistiky.