TOTAL COST OF OWNERSHIP

TCO

TCO (Total Cost of Ownership) jsou celkové náklady na užitkové vozidlo po celou dobu jeho životního cyklu. Kontrola tohoto ukazatele je sice často složitá, ale je to ve většině případů vítězná strategie k řízení podniku. Společnost Iveco poskytla k tomuto účelu kalkulátor, který vám pomůže spravovat a synchronizovat všechny výdaje a získat spolehlivý přehled o nákladech na provoz vozidla.

Parametry

Hodnota

Čistá váha

Vážní systémy vozidel za jízdy jsou vhodné k různým účelům, zejména k určení celkové hmotnosti vozidla, kontrole protiprávního jednání při přepravě zboží, jakož i řízení a údržbě infrastruktury. Vážní systémy vozidel za jízdy jsou vhodné k různým účelům, zejména k určení celkové hmotnosti vozidla, kontrole protiprávního jednání při přepravě zboží, jakož i řízení a údržbě infrastruktury. Vážní systémy vozidel za jízdy jsou vhodné k různým účelům, zejména k určení celkové hmotnosti vozidla, kontrole protiprávního jednání při přepravě zboží, jakož i řízení a údržbě infrastruktury.

Filtrovat podle:
abs. hod.
CZK/km
CZK/mêsíc
vše

Fixní náklady

Absolutní hodnota
Celkové fixní náklady
0 CZK

Variabilní náklady

Absolutní hodnota
Celkové variabilní náklady
0 CZK

Celkem TCO

0 CZK

Vysvětlivky

Fixní náklady
Variabilní náklady
reset
Zpĕt
Vypočítat
Musíte vybrat alespoň dva parametry: Roky použití, km/rok