​Pošaljite svoj životopis

​Iveco je vodeći industrijski koncer s međunarodnim ugledom, član je Fiat Groupe koja je osnovana prije više od 100 godina te je danas prisutna u 190 zemalja.

Naši razvojni programi su poticajni i nude mnoštvo prilika na međunarodnom polju, idealno za dinamične kandidate koji su zainteresirani za logiku industrijskog svijeta, naše upravljanje ljudskim resursima se odlikuje fokusiranjem na rast zaposlenika i njegove zahtjeve.

Internetske stranice na koje trebate poslati svoju prijavu su iste kao za cijelu Fiat Groupu: možete provjeriti ima li slobodnih mjesta i poslati svoju prijavu bilo na Iveco (http://gs17.globalsuccessor.com/fe/tpl_fiat01.asp?newms=srs&C2=1011&newlang=17) bilo na druge tvrtke unutar Fiat Group (http://www.fiat-careers.com/).

Hvala na vašoj pažnji.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6b67e79e-e952-8089-37b2-ce5da6197e1e.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6b67e79e-e952-8089-37b2-ce5da6197e1e.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6b67e79e-e952-8089-37b2-ce5da6197e1e.