Na Trakker je moguće postaviti nepomični sanduk ili kiper za prijevoz inertnih materijala, na primjer iz kamenoloma.
Trakkerove jake strane na ovom polju su:
  • širok izbor odvoda snage s 1 ili 2 vratila sa spojevima na pumpu što omogućuje zadovoljavanje bilo kakvih potreba u pogledu različitih vrsta kipera;
  • konstrukcijska tvornička priprema za brzo postavljanje nadogradnje i minimalan napor nadograditelja;
  • omega upori postavljeni na šasiju za pričvršćivanje okvira sanduka;
  • zaštita od podlijetanja;
  • kabina s mogućnošću prilagođavanja sa stepenicom za pregled i krovnim rukohvatom za pregled tereta i namještanje zaštitne cerade;
  • svjetla za signalizaciju kretanja vozila;
  • zvučno upozorenje za kretanje vozila natrag;
  • donja zaštita hladnjaka za zaštitu od slučajnih udaraca.

Za prijevoz inertnih materijala preporučujemo izvedbe s 3 ili 4 osovine:

  • i s motorom Cursor 8 snage 360 KS radi optimalne nosivosti
  • i s motorom Cursor 13 (snage do 500 KS) za teške zadatke (dostupan i s pogonom na sve kotače).
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b1d8fb9e-2961-8089-73e1-a9fde70a9bf6.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b1d8fb9e-2961-8089-73e1-a9fde70a9bf6.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b1d8fb9e-2961-8089-73e1-a9fde70a9bf6.