Automatski mjenjač koji Stralis koristi je Allison serije 3200 sa 6 brzina. Radeći uz hidraulički konverter koji djeluje i kao spojka, niti jedan njegov dio nije izložen trošenju.
Zahvaljujući njegovim tehničkim karakteristikama, ovaj tip mjenjača je izuzetno pouzdan i posebno pogodan za zadatke koji zahtijevaju učestalo zaustavljanje i kretanje – kao što je gradska dostava, distribucija roba ili sakupljanje otpada.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2dd8ab9e-59bf-8089-73e1-a5fb65a64ed1.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2dd8ab9e-59bf-8089-73e1-a5fb65a64ed1.