​Posebni prijevoz

Na cesti i izvan ceste

U konfiguraciji tegljača, Novi Trakker raspolaže nužnom čvrstoćom i prilagodljivošću za potrebe posebnih prijevoza na cesti i izvan nje.

Brošura

Ready for delivery

Kliknite na dugme ''Odmah na raspolaganju'' kako biste mogli provjeriti da li je Vaše željeno vozilo na raspolaganju odmah.

Find Dealer

Alt