​Hi-Track

Idealan za duge pruge

Za zadatke koji uključuju noćenje, Novi Trakker je moguće naručiti s kabinom Hi-Track, koja ima noćni prostor (visine 1,82 m) opremljen jednim ili dvama ležajima.
Kabina Hi-Track s niskim krovom opremljena je preklopnim, srednjim ležajem kao standardnom opremom.
Kabine Hi-Track s visokim krovom moguće je naručiti s drugim gornjim ležajem sa sigurnosnom mrežom.
Sve kabine imaju krovni prozor (s opcijskim električnim upravljanjem).

 

Brošura

Ready for delivery

Kliknite na dugme ''Odmah na raspolaganju'' kako biste mogli provjeriti da li je Vaše željeno vozilo na raspolaganju odmah.

Find Dealer

Alt