​План за техническо обучение

Мисията на техническото обучение е да контролира и развива техническите, диагностични и сервизни умения на Сервизната мрежа.

Високо специализирани професионалисти изготвят курсовете за обучение и материалите, използвайки както традиционни методи (лекции и практически упражнения по механични компоненти и автомобилите като цяло), така и съвременни мултимедийни методи ( web курсове за обучение, които могат да се карат и дистанционно).  Гордостта на техническото обучение в Unetversity е виртуалният симулатор, който присъства във всички центрове за обучение със специални станции, които симулират всички етапи на диагностика и сервизни операции по Iveco и дават възможност на техника да работи по всички части от автомобила, както ако работи самостоятелно по реален автомобил.

Курсовете обхващат всички области на автомобила с повече от 60 опции. От базова електроника до сложна диагностика, от курсове за „нови” техници до тези за специалисти, курсовете за техническо обучение в Unetversity са разработени да предложат изключително гъвкави решения, които да бъдат използвани от клиентите на Iveco в собствените им сервизи.   Iveco е запознат с различните външни изпълнители, които оборудват неговите автомобили и предлага специфични курсове на мрежата за следпродажбени услуги, координирани с външните изпълнители.

Unetversity им предлага също и курсове за продукти, за да използват най-добре капацитета си за конвертиране на автомобили и да предлагат на клиентите комплексни решения дори относно ремонтите, възползвайки се от опита на Iveco и намалявайки времето за ремонт. Iveco се възползва от широката гама курсове за обучение в Unetversity , за да предложи на клиентите компетентността на един голям, глобален производител, за целия срок на експлоатация на автомобила.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d0477b9e-e91e-8089-37b2-c57c16f5dfae.