План за търговско обучение 

Търговският Unetversity е посветен на човека зад всеки професионалист: индивидуален план за обучение придружава целия персонал на дилърството за развитие на специфичните умения за техните длъжности.

Всички курсове прилагат съвременни технологии на обучение, което прави възможно трансформирането на личните умения и подходи в отлични резултати. Тези курсове са насочени към търговците от мрежата на Iveco и управленския персонал на дилърствата, работещи в продажбите и следпродажбените услуги.

Целта на Iveco е да постигне сертификация на всички свои търговци чрез онлайн мониторинг на уменията, което дава възможност за съставяне на план за обучение за всеки търговец ,  подобряване на слабите области или предлагане на възможност за усъвършенстване.

Сертификацията се получава за всяка длъжност след процес на обучение за постигане на подходящо ниво на умения и преминаване на курсове за напреднали по продуктите на Iveco и конкуренцията и методологични курсове, свързани с търговските процеси.  

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3968729e-993e-8089-37b2-cfadfa0ac7d0.