​New Daily Accessories

МИСИЯТА Е ИЗПЪЛНЕНА


Новият IVECO Daily беше изцяло реконструиран в съответствие с всички изисквания на лекотоварния транспорт. По същия начин IVECO  Accessories разработи нова продуктова линия, отговаряща в по-висока степен на всяка потребност дори при тежки работни условия.

Новата гама аксесоари предлага:
Най-високо качество на материалите и производствения процес. При разработката на нашите аксесоари бяха избрани само най-добрите доставчици;
Подобрена безопасност за превозвачи, мотоциклетисти и пешеходци. Всички аксесоари са разработени и изпитани съгласно стандартите на IVECO​, за да гарантират оптимална защита;
Висока степен на персонализиране според индивидуалните изисквания и подобрена естетика на превозното средство