ГАРАНТИРАНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Като гаранция за надеждността на камиона и отличната работа на сервизната мрежа IVECO предлага съвсем нова формула — ГАРАНТИРАНА РАБОТОСПОСОБНОСТ. 

Ако NEW STRALIS с ГАРАНТИРАНА РАБОТОСПОСОБНОСТ излезе от строя поради технически проблеми, той ще бъде ремонтиран в рамките на 24 часа от постъпването в СТАНЦИЯ ЗА КАМИОНИ IVECO (времето се определя от ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА IVECO). 

IVECO предоставя на клиента компенсация за всеки 24-часов период на престой в сервиза (*). 

ГАРАНТИРАНА РАБОТОСПОСОБНОСТ е включена като стандартно покритие за NEW STRALIS XP / NP и в договорите ELEMENTS 3XL / 2XL (**). 

(*) до 4 денонощия
(**) до 4 години за XP / 5 години за NP

<span style="color: #0d4ba0">ГАРАНТИРАНА </span>РАБОТОСПОСОБНОСТ