ДИАГНОСТИЧНА ПЛАТФОРМА E.A.SY.

За бързо и надеждно откриване на проблемите и подпомагане на сервиза при тяхното ефикасно отстраняване, IVECO създаде нова диагностична платформа, която отразява еволюцията на нашите изделия. 

Тя се нарича E.A.SY. (Electronic Advanced System — Усъвършенствана електронна система) и позволява извършване на пълна диагностика на различните електронни блокове за управление, разположени по автомобила, с помощта на модул за връзка (ECI) и здрав преносим компютър във военно изпълнение (Toughbook).

ДИАГНОСТИЧНА ПЛАТФОРМА <span style="color: #0d4ba0">E.A.SY.</span>
УСЪВЪРШЕНСТВАНА ДИАГНОСТИКА

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ДИАГНОСТИКА

IVECO пренася сервиза в бъдещето.  

E.A.SY. използва интуитивен интерфейс и осигурява базирани на симптомите полезни указания за диагностика и ремонт. Модулът за връзка (ECI) гарантира свързване с всички сегашни и бъдещи електронни блокове за управление на IVECO. Благодарение на непрекъснатото взаимодействие с телематичните услуги и всички други поддържащи услуги на IVECO, E.A.SY. е в центъра на усъвършенстваната диагностика на IVECO — ключ към сервиза на бъдещето.