​Приемане на амортизирани автомобили

Европейският съюз издаде Директива 2000/53/ CE за намаляване въздействието върху околната среда от амортизирани автомобили, насърчаване предотвратяването на генерирането на отпадъци и защитата, опазване и подобряването на качеството на околната среда.

В тази връзка Директивата определя специфични критерии, които производителя трябва да спазва в определените срокове.  

За предотвратяване генерирането на отпадъци, което е вредно за околната среда, производителите си сътрудничат с производители на материали и оборудване за класифициране на материалите, влагани в новите автомобили. Законодателството предвижда до  2015 г. 95% от средното тегло на автомобилите за транспорт на стоки и пътници (максимум девет места) с максимално тегло 3.5 тона да може да се рециклира. Много преди крайния срок Iveco може да се похвали, че е в състояние да предложи на своите клиент продукт, чийто процент на рециклиране вече е много близо до определения лимит. 

Потърси повече
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 653b739e-39be-8089-73e1-a217f2675017.