​Стандарти и сертификация

Отделът за съдействие „Производители на каросерии и регулации” в Iveco Италия се грижи за всичко, свързано с еволюцията на стандартите за транспорт, типови одобрения, сертифициране на автомобили и законодателните аспекти и стандарти, информира дилърската мрежа, бизнес отделите и всички, свързани с продуктите на Iveco.

Отделът активира и проследява логистичните аспекти на сертификацията за съответствие за автомобилите на Iveco Италия и сертификатите за произход и сертифицира италиански продукти за:   

Емисии на изгорелите газове

Превоз на опасни товари (ADR 2005)

Външни нива на шум (80 db/a)

Потърси повече
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 93f37b9e-c943-8089-37b2-c57f0ec05195.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 93f37b9e-c943-8089-37b2-c57f0ec05195.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 93f37b9e-c943-8089-37b2-c57f0ec05195.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 93f37b9e-c943-8089-37b2-c57f0ec05195.