​Външно преоборудване

Леки, средни и тежкотоварни автомобили за градски доставки, строителство или събиране на отпадъци: Iveco може да предложи продукти, който се адаптират перфектно към всяко предназначение, независимо какъв автомобил търси външният изпълнител или клиентът.

С изключение на влекачите и вановете, Iveco произвежда полуготов продукт, който след това се довършва от външен изпълнител. За да гарантира, че завършения автомобил е оптимизиран за своето предназначение и че отговаря на най-високите стандарти за качество , задължително условие за пълното удовлетворение на клиента, компанията трябва да си сътрудничи със самите външни изпълнители.  

За тези трансформации Iveco провежда внимателно предварително проучване на техническите предложения, получени от външните изпълнители и детайлен анализ на   юридическите и законодателни аспекти: това поставя компанията в позицията да предлага краен продукт, който е конкурентен по отношение на цена и качество.

Потърси повече
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6a80729e-3999-8089-73e1-a1676ac36553.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6a80729e-3999-8089-73e1-a1676ac36553.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6a80729e-3999-8089-73e1-a1676ac36553.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6a80729e-3999-8089-73e1-a1676ac36553.