Диагностична платформа E.A.SY.

​За бързо и надеждно идентифициране на всички проблеми и за да може сервизът бързо да ги разреши, Iveco създаде нова диагностична платформа, която отразява еволюцията на продукта.

Тя се нарича E.A.SY. (electronic advanced system) и е система, която позволява проста диагностика на различните контролни уреди в автомобила с помощта на комуникационен модул (ECI) и специален персонален компютър. Софтуерът за платформата E.A.SY. има един интуитивен интерфейс, чрез който може да се консултирате с ръководство за ремонт, организирано по симптоми.
Модулът ECI гарантира комуникация с всички сегашни и бъдещи контролни устройства на Iveco.
Благодарение и на взаимодействието с Teleservices и всички други помощни средства на Iveco, с които тази система може да се свърже незабавно, E.A.SY. е сърцето на Модерната диагностика на Iveco, представляваща ключ за сервиза на бъдещето.

МОДЕРНА ДИАГНОСТИКА:
IVECO ОТВЕЖДА СЕРВИЗА В БЪДЕЩЕТО.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 212d7c9e-e90c-8089-37b2-ccc30e913473.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 212d7c9e-e90c-8089-37b2-ccc30e913473.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 212d7c9e-e90c-8089-37b2-ccc30e913473.