​Пътувате спокойни с Iveco

Iveco винаги е бил лидер в света на транспорта. С надеждност и съвършенство гарантира най-добрия резултат от всяка операция, благодарение на ORIGIN 100% оригинални части Iveco и с уменията на Iveco мрежата за след-продажбени услуги .

За намаляване на разходите за поддръжка на Вашия автомобил при запазване на неговата стойност във времето и елиминиране на нежеланите престои, Iveco създаде Elements : широк набор от индивидуализирани след - продажбени програми , предназначени да задоволят всяка нужда и да поддържат всеки автомобил в перфектна форма.

Предвидени са три главни базови договори за поддръжка: 
-
Стандарт ( пълен ) , който включва всички обичайни и извънредни сервизни операции, които обхващат целия автомобил .
- Двигател и трансмисия, който включва всички обичайни сервизни операции плюс някои специфични дейности. 
-
Бърз, който покрива само обичайната поддръжка. 

ЕЛЕМЕНТИ.

100% ПРЕДИМСТВА ЗА ВАС.

100% ЗДРАВЕ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ.