​Филтър за гориво

КЛЮЧОВАТА РОЛЯ НА ФИЛТЪРА ЗА ГОРИВО


Все по-широката употреба на системите „комън рейл“* налага повишени изисквания към качеството на филтриране на дизеловото гориво, което е от решаващо значение за защитата и ефективността на горивовпръскващата система.

Филтрите за гориво IVECO са разработени специално за вашия двигател и осигуряват чистота на горивото, отстранявайки четири типа замърсители:

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ОРИГИНАЛЕН ФИЛТЪР IVECO

СЪЩЕСТВЕНИ СВОЙСТВА НА ФИЛТЪРА
Оригиналните филтри за гориво IVECO се отличават с три допълващи се свойства:

ФИЛТРИРАЩ МАТЕРИАЛ: ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЕЛЕМЕНТ
За да се гарантират тези 3 свойства, от съществено значение е качеството на филтриращия елемент.
IVECO​ използва многослоен филтриращ материал, който задържа по-голяма част от частиците с всякакъв размер.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА – ИНТЕРВАЛИ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме смяна на филтъра и филтъра за грубо пречистване веднъж годишно*.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
✓Ако филтърът не е опакован, го съхранявайте обърнат на обратно, за да предотвратите натрупване на прах
✓Винаги хващайте за корпуса
✓Смажете леко мястото на съединение за по-лесен монтаж

*Общо наблюдавана трайност, за повече информация моля направете справка с ръководството за техническо обслужване на вашето превозно средство или книжката на филтъра.