​Спирачки

СПИРАЧКИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ


КЛАСИЧЕСКИ ВЕНТИЛИРАН ДИСК
Въздухът дифундира през диска посредством надлъжни канали
✓Въздухът продължава да се нагорещява бързо в периферията на каналите
✓При поява на пукнатина тя постепенно се разширява по цялата ширина на диска

ВЕНТИЛИРАН ДИСК IVECO ORIGIN
Въздухът дифундира през диска посредством Т-образни канали
✓Разпределението на въздуха се улеснява значително и повърхността на диска е изложена на по-малко топлина
✓Ако се появи пукнатина, каналите предотвратяват разширяването ѝ

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДРУГ ДА ВЗИМА РЕШЕНИЯ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!
Не всички накладки и дискове са еднакви. Дори да не отговаряте за смяната на компонентите, винаги изисквайте най-доброто качество. Това е в интерес на вашата собствена безопасност!

ДОВЕРЯВАЙТЕ СЕ ЕДИНСТВЕНО НА ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ!
Трудно е да се сравни качеството на два диска или две накладки с просто око. Но дори частите да изглеждат еднакво, те не гарантират еднаква степен на безопасност!

ТЕСТОВЕ С АДАПТИВНИ НАКЛАДКИ
На пръв поглед адаптивните спирачни накладки изглеждат доброкачествени.