​Сервиз за възстановени части

Избирайки ГАМАТА REMAN, можете да сте напълно уверени, че монтираните във вашето превозно средство компоненти са също толкова ефективни, както чисто новите части.


Благодарение на ненадминатия опит, натрупан през последните няколко десетилетия, IVECO е идеалният партньор за този комплексен и сложен процес, гарантиращ по-добро качество.

Най-съвременни технологии, висококачествени инструменти и оборудване, както и строги проверки позволяват на IVECO да възстановява съществени компоненти на вашето превозно средство съгласно най-високите стандарти, гарантирайки същото качество като при нови компоненти.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ REMAN? СПЕСТЯВАТЕ ПАРИ

С REMAN можете да спестите разходи за нови резервни части и да намалите времето на принудително преустановяване на работата на превозното средство, тъй като възстановените части могат да се монтират бързо като алтернатива на основен ремонт или поправка. Попитайте вашия дилър за текущи специални оферти за ГАМАТА REMAN!

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ REMAN? ГАРАНЦИЯ

Всяка част REMAN се възстановява до оригиналното ѝ качество чрез внимателно мониториран процес в съответствие със строги технически стандарти. Повечето продукти се доставят от сертифицирани по ISO/TS 16949 доставчици и се предлагат със стандартна гаранция от 12 месеца.

    

PORQUÊ ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ REMAN? ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ

ГАМАТА REMAN е екологосъобразна, защото е резултат от устойчив процес на възстановяване:

  • демонтиране и идентифициране на стария елемент;
  • разглобяване и точен анализ на отделните компоненти;
  • възстановяване на максимален брой компоненти с цел избягване употребата на нови материали при процеса;
  • смяна и правилно предаване за отпадъци на компоненти, неиздържали успешно строгите тестове за качество на IVECO​.