​Iveco Unetversity е школа  за обучение на професионалисти от дилърствата.

За да отговори за многото си изисквания за обучение Група Фиат основа нова школа, която разработва и управлява всички курсове за обучение на персонала от своите мрежи: Unetversity. 

Unetversity е отлична структура, тясно специализирана в обучението на всички професионалисти от дилърствата. С индивидуализирани и специални курсове, съобразени с пазарния сценарий, Unetversity  предоставя на мрежата средство обучение, което отразява стратегиите на Марката и има фундаментално значение за нейния успех. Iveco Unetversity е създал структура на обучение, която е комплексна, хомогенна и гъвкава, отчитайки специфичните умения на всеки професионалист от търговската и сервизна мрежа.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 71e7549e-99be-8089-37b2-ceead339b25d.