Iveco Capital предлага решения, които могат да задоволят всички нужди на клиентите на Iveco

Финансовият лизинг  дава възможност на фирмите да ползват Trakker, необходими за тяхната дейност без огромни инвестиции, които биха влошили финансовите им отчети, тъй като автомобилите остават собственост на финансовата компания. Съществуват очевидни преимущества за фирмите, които по този начин могат да  освободят финансов ресурс и да го насочат към основната си дейност. Вноските се индивидуализират спрямо нуждите на клиента. с възможност за индивидуална структура, както за лизинг.

Всеки продукт може да се възползва и от застрахователните услуги, предлагани от Iveco Capital.

 Открийте офертите за Trakker в най-близкия дилър на Iveco.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e517f29e-89a3-8089-73e1-a55820224421.