Както всички автомобили Iveco , Trakker е комплексно транспортно решение,   което включва  не само една от най-богатите продукти в категорията, но и широк набор от индивидуализирани услуги :

  • От финансиране до пълен лизинг ;
  • От следпродажбено обслужване (с гаранцията на оригиналните части Iveco ) до спешни ремонти. 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1d77f19e-894b-8089-37b2-c974e1deb3fd.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1d77f19e-894b-8089-37b2-c974e1deb3fd.