Турбо моторната спирачка Iveco (ITB) е нагнетяваща декомпресионна двигателна спирачка.

Частичното повторно отваряне на изпускателната клапа в края на фазата на компресия позволява пълно използване на силата на съпротивление. 

Декомпресионната  спирачка ITB, която може да бъде модулирана чрез въздействие върху геометрията на турбокомпресора, не позволява прегряване на горните части на двигателя