CEB - Комбинирана моторна спирачка (монтирана на 410 к.с. Cursor 13) е механизирана моторна спирачка, която комбинира два ефекта:  декомпресия и спирачен момент.  През дроселна клапа на колектора за отработени газове се създава обратно налягане, което е полезно за забавяне на оборотите на двигателя  и повишаване на спирачната мощност.