За пътувания, при които се налага преспиване, Trakker има кабина Active Time, в която зоната за спане (височина 1.82 m) може да бъде оборудвана с едно или две легла.   

Кабината  AT с нисък покрив има междинно сгъващо се легло като стандартно оборудване.   

В кабината AT с висок покрив може да се монтира второ горно легло с параван. 

Всички кабини имат люк  към покрива (по заявка може да бъде с електрическо отваряне).  


Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 22ebf19e-79e1-8089-37b2-c628b77a73c6.