Системата Hill Holder е голяма помощ за водача при потегляне по наклон, защото тя блокира спонтанното движение назад на автомобила за няколко секунди при отпускане на спирачния педал и така дава възможност на водача да потегли без движение назад и без приплъзването на съединителя. Износването на гумите също се намалява.