Системата  ESP действа по време на поднасяне, регулирайки мощността на двигателя и спирайки отделните колела с различен интензитет с цел стабилизиране позицията на автомобила.   Това устройство е ефективно за коригиране на ситуации на прекомерно или недостатъчно завъртане на волана, които могат да възникнат при неправилно преодоляване на завои, както и в случай на внезапни отклонения на траекторията, този начин се избягва поднасяне на автомобила.