Системата за предупреждение при напускане на лентата на движение (LDWS) акустично сигнализира, когато автомобилът пресече осевите линии на пътя  без включен мигач. Системата е много ефективна за предотвратяване на инциденти поради невнимание.  

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 978f379e-d916-8089-73e1-a47bf3a2b8d8.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 978f379e-d916-8089-73e1-a47bf3a2b8d8.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 978f379e-d916-8089-73e1-a47bf3a2b8d8.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 978f379e-d916-8089-73e1-a47bf3a2b8d8.