Системата за предупреждение при напускане на лентата на движение (LDWS) акустично сигнализира, когато автомобилът пресече осевите линии на пътя  без включен мигач. Системата е много ефективна за предотвратяване на инциденти поради невнимание.  

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 03b4569e-29d6-8089-37b2-c26180a92cc9.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 03b4569e-29d6-8089-37b2-c26180a92cc9.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 03b4569e-29d6-8089-37b2-c26180a92cc9.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 03b4569e-29d6-8089-37b2-c26180a92cc9.