Благодарение на безбройните фабрични конфигурации, Stralis  се утвърждава като най-многофункционалния търговски автомобил в своята категория, перфектен за всякакво предназначение и подходящ за всякакво оборудване.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: fc6c9a9e-49ef-8089-37b2-c58f7ad93f16.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: fc6c9a9e-49ef-8089-37b2-c58f7ad93f16.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: fc6c9a9e-49ef-8089-37b2-c58f7ad93f16.