За мисии, които изискват преспиване, Stralis предлага кабината Active Time, във вариант с нисък или висок покрив с едно или две легла. 

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 65ecaa9e-995d-8089-37b2-cb8197ab2b85.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 65ecaa9e-995d-8089-37b2-cb8197ab2b85.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 65ecaa9e-995d-8089-37b2-cb8197ab2b85.