TCO2 LIVE

Обширен сервизен пакет

IVECO TCO2 LIVE е не само търговско предложение — това е и обещание: ние сме на страната на клиента в борбата за намаляване на общите разходи за притежаване на автомобила (TCO).
IVECO създаде най-обширния пакет за намаляване на общите разходи за притежаване, в който за пръв път се предлагат цялостни консултантски услуги относно горивото.

UPTIME GUARANTEE (Гарантирана
работоспособност)

Като гаранция за надеждността на изделията и отличната работа на сервизната мрежа IVECO предлага най-новата формула UPTIME GUARANTEE (Гарантирана работоспособност).
С UPTIME GUARANTEE, ако STRALIS стане неработоспособен по технически причини, ремонтът ще се извърши в рамките на 24 часа от постъпването в СЕРВИЗ ЗА КАМИОНИ IVECO (времето се удостоверява от ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА IVECO).
Ако това се окаже невъзможно, IVECO предоставя на клиента:
• заместващ камион (ако има в наличност),
• или ежедневна компенсация за всеки 24 часа престой в сервиза (до 4 денонощия).
UPTIME GUARANTEE (Гарантирана работоспособност) е включена в стандартното покритие на STRALIS NP и в договорите ELEMENTS 3XL / 2XL (до 5 години).TCO2 ADVISING (Консултации за икономия на
гориво)

IVECO е всестранен „консултант по горивото“ — партньор, който винаги е на разположение за откриване на пътища за повишаване на ефективността и устойчивостта на транспорта.
Нашият опит с най-ефикасните начини за икономия на гориво се основава на експлоатационни данни от многогодишни периоди, събрани и обработени (с помощта на нашите клиенти) при изпълнение на различни задачи по разнообразни маршрути.
Сега IVECO предлага тези уникални знания като услуга, предоставяна на всички пазари от специални екипи от специалисти по горивото, които постоянно следят ключовите показатели за ефективността (KPI) на автомобилните паркове, за да разработват персонализирани планове за намаляване на разходите.
Едногодишен абонамент за TCO2 ADVISING е включен в цената на НОВИЯ STRALIS NP.

TCO2 DRIVING (Курсове за икономично
управление на автомобила)

Добрите водачи могат да постигнат икономия на гориво, сравнима с тази от най-добрите технологични нововъведения; поради това IVECO предлага специализирани програми за обучение на водачи на клиентите си и повишаване на техните умения.
Ние учим как да се намали разходът на гориво, да се удължи срокът на експлоатация на автомобила и да се увеличи максимално безопасността на пътя.
Курсовете могат да се модифицират според изискванията на клиента и да се провеждат на негова територия или в IVECO. Обсъжданите теми включват:
• запознаване с автомобила и неговите особености и функции,
практическо управление с професионален инструктор.

Брошура