​Движение по шосе и извън пътя

​В конфигурация за влекач, новия Trakker има цялата необходима здравина и приспособяемост за всички видове специален транспорт по шосе и извън пътя.

Брошура

Техническа карта

Тип
Модел
Техническа информация