​Силово отвеждане (РТО)

​Всички модели на новия Trakker имат подготовка за монтиране на силови отвеждания с различни предавателни числа и работни спецификации (предаден въртящ момент от 300 до 1000 Нм) и могат да се монтират в различни точки на автомобила в зависимост от типа на трансформацията.

​Подготовката включва:
- окабеляване в кабината и на шасито,
- контролен бутон монтиран на таблото за включване на PTO,
- електронен блок за управление
и разширителен модул за програмиране на до три PTO-та.

Има три различни вида PTO-та, който се различават по начина на използване(при спрял автомобил или в движение) и големината на предадения въртящ момент:
PTO към двигателя: използват се в постоянен режим, предлагат висок въртящ момент и при спрял автомобил, и в движение
PTO към скоростната кутия: идеални главно за стационарно използване, което изисква среден/нисък въртящ момент;  
PTO към разпределителната кутия: идеални главно за стационарно използване, което изисква висок въртящ момент.

Брошура