​Дълготрайна сигурност

Искате пълно душевно спокойствие по време на всяко пътуване? 

​Като алтернативно решение на своите договори за поддръжка и ремонт, Iveco предлага удължени гаранции.
Така вие ще сте сигурен, за дълго, че вашият автомобил ще се ремонтира по високи професионални стандарти, който са отличителна черта на сервизната мрежа на Iveco.  
С удължените гаранции (покриващи силовия тракт или целия автомобил), вие получавате още и право на 24 часова, общонационална пътна помощ, включително и теглене.

Брошура

Техническа карта

Тип
Модел
Техническа информация