​​IVECONNECT DRIVE

IVECONNECT DRIVE

IVECONNECT DRIVE включва:

сателитна навигация с функция навигация на товани автомобили. Системата автоматично изчислява най-добрия маршрут според теглото и размерите на автомобила (данните се вкарват от шофьора). В нея са включени следните функции:
• локатор за сервизната мрежа на IVECO
• сигнали за ограничението на скоростта
• информация за движението по пътя

Потърси повече