НОВИЯТ STRALIS NP​​

НОВИЯТ STRALIS NP​​

STRALIS на природен газ

При всяко технологично развитие има „повратна точка“, както и продукт, които я определя: за технологията на природен газ това е Новият STRALIS NP!

За нашата планета

Природният газ е най-екологично гориво за двигатели с вътрешно горене и това генерира значителни предимства:

• подобрява качеството на въздуха като почти напълно елиминира замърсителите (70% по-малко NOx- азотни оксиди, 99% по-малко фини прахови частици, 90% по-малко NMHC- неметанови въглеводороди в сравнение със стандарта Евро VI);

• намалява скоростта на глобалното затопляне, редуцирайки значително емисиите от CO2 (намаление с 10 -15% в сравнение със задвижваните от дизел превозни средства и достига до 95% намаление на биогаз);

• драстично намалява шумовото замърсяване по време на транзитно преминаване през градовете и при нощни доставки.

Това са причините, поради които европейските власти поощряват бързото развитие на мрежата за дистрибуция на природен газ до 2025 с достигане до максимална отдалеченост от 150 км. между станциите за зареждане за CNG и 400 км. за LNG. Природният газ е готов за революция. Вие готови ли сте за природен газ?

За вашия бизнес.

Истинската алтернатива на традиционните горива трябва да е близка или по-добра от дизела като представяне, товарен капацитет и многообразие в приложенията. И за да бъде успешна, трябва да гарантира равностойна или по-добра обща стойност на притежание (TCO).

Това е нашата алтернатива.

Новият STRALIS NP е първият камион на природен газ, проектиран за транспорт на дълги разстояния.

С двигател 400 к.с. има същият товарен капацитет, както на еквивалентен дизелов камион и автономно да изминава до 1500 км.: може да премине от Джон О’Гроатс до Ландс Енд без презареждане.

STRALIS NP означава бизнес. За транспорт на дълги разстояния (на база цените на горивата) е наистина рентабилно решение при 120 000 км./ годишно и генерира още по-значителна печалба над този пробег.

STRALIS NP означава спокойствие дори и след прилагането на предстоящите по-строги стандарти за ограничаване на достъпа на дизелови автомобили в градските райони.

STRALIS NP означава възможност, защото търсенето на екологични превозни средства в Европа нараства с всяка измината година в секторите, обхващащи енергийната индустрия, автомобилната промишленост и хранително-вкусовата промишленост.


Новият Iveco Stralis Natural Power
Брошура